حضور در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ۱۳۹۷ با شرکت REVOSEAL

نمایشگاه سالانه نفت و گازو پتروشیمی تهران فرصت خوبی است برای آشنایی با سازندگان جدید و نوآوریها و تکنولوژی روز این صنعت.امسال نیزبمنظور ارتباط وهمکاری بیش از پیش با شرکت REVOSEAL باتفاق در سالن 38B درغرفه ای مشترک حضور خواهیم داشت. منتظردیدار شما دربیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی هستیم. […]

مذاکره برای دو پروژه جدید

باتوجه به شرایط سیاسی موجود در داخل و خارج کشور بعلت جذاب بودن بازار داخل وداشتن پتانسیل قوی در زمینه های مختلف و توانمندیهای داخلی کشور هم از نظر نرم افزاری وهم سخت افزاریι شرکتهای معتبر زیادی کماکان بازار داخلی رابا دقت رصد می کنند. ازجمله شرکت مهندسی هیوندای که علاوه بر پیگیری و مذاکره […]

تغییر مدیر دفتر تهران شرکت مهندسی هیوندای HEC

با تصمیم مدیریت شرکت HEC مدیریت شعبه تهران این شرکت تغییر پیدا کرد و آقای  Hosung Jang از اسفندماه سال ۹۶ به عنوان مدیر دفتر و هماهنگ کننده فعالیت‌های شرکت مهندسی هیوندایی در ایران فعالیت خود را آغاز کرد. ایشان جایگزین آقای Kim Doong Joon مدیر قبلی این دفترشده است.

تغییر نوع قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان4

تغییر نوع قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان از BOO به BOT

با توجه به بازنگری و بررسی مجدد وضعیت موجود از یکطرف و همچنین سیاستهای بلندمدت سرمایه گذار و بهره‌بردار کره‌ای و مذاکره با شرکت مادر تخصصی نیروگاههای حرارتی ایران (TPPH) مذاکره برای تغییر نوع قرارداد این نیروگاه در جریان است.