تغییر مدیر دفتر تهران شرکت مهندسی هیوندای HEC

تغییر مدیر دفتر تهران شرکت مهندسی هیوندای HEC

با تصمیم مدیریت شرکت HEC مدیریت شعبه تهران این شرکت تغییر پیدا کرد و آقای  Hosung Jang از اسفندماه سال ۹۶ به عنوان مدیر دفتر و هماهنگ کننده فعالیت‌های شرکت مهندسی هیوندایی در ایران فعالیت خود را آغاز کرد. ایشان جایگزین آقای Kim Doong Joon مدیر قبلی این دفترشده است.