مذاکره برای دو پروژه جدید

مذاکره برای دو پروژه جدید

باتوجه به شرایط سیاسی موجود در داخل و خارج کشور بعلت جذاب بودن بازار داخل وداشتن پتانسیل قوی در زمینه های مختلف و توانمندیهای داخلی کشور هم از نظر نرم افزاری وهم سخت افزاریι شرکتهای معتبر زیادی کماکان بازار داخلی رابا دقت رصد می کنند. ازجمله شرکت مهندسی هیوندای که علاوه بر پیگیری و مذاکره بر سر پروژه های قبلی – که یکی امضای قرارداد EPCFپتروشیمی فاز دوم پتروپالایش کنگان (توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی) باشرکت سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و دیگری امضای HOA نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی زنجان۴ –  مذاکره با دو کارفرمای خصوصی برای دو پروژه پتروشیمی را نیز بانجام رسانیده که موفق به امضای تفاهم‌ نامه همکاری یک واحد (GTO (Gas To Olefin بظرفیت تقریبی یک هزار کیلو تن در سال شده است.